POLITYKA PRYWATNOŚCI

 strony DzisPomagam.pl

Autorką strony DzisPomagam.pl jest Agnieszka Borowczyk. Wprowadzam niniejszą politykę prywatności celem zapewnienia należytych standardów ochrony danych osobowych, poufności i prywatności w związku z funkcjonowaniem strony.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a) Administrator – Agnieszka Borowczyk (nie prowadząca działalności gospodarczej)

b) Strona – strona funkcjonująca pod adresem internetowym http://dzispomagam.pl

c) Polityka prywatności – niniejsza polityka prywatności

d) Użytkownik – każdy podmiot przeglądający zawartość Strony

§ 2

Dane osobowe

1. Użytkownik, w toku korzystania ze Strony, może dobrowolnie udostępnić Administratorowi dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wypełniając stosowny formularz i wyrażając zgodę na przetwarzanie tych danych w określonym celu, a w szczególności na przetwarzanie tych danych w celu otrzymywania newslettera Strony.

2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych Użytkowników.

4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników tylko w celu statystycznym (administrator korzysta z Google Analytics, by móc poprawić funkcjonalność Strony)
§ 3

Pliki cookies

1.     Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.     Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych.

3.     Administrator informuje Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

4.     Administratora wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5.     Administrator informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować nieprawidłowości w procesie przeglądania zawartości Strony.