Ładowanie Wydarzenia

« All Events

  • To event minęło.

IV Charytatywny Bieg na Golgotę – Kalwaria Zebrzydowska

18 kwietnia 2018 @ 08:00 - 17:00

Drogie biegaczki, drodzy biegacze!
Zawodowcy, amatorzy, debiutanci!
Szybkobiegacze, truchtacze, dreptacze, maszerujący!

Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz Uczniowski Klub Sportowy Sokolik serdecznie zaprasza na czwarty bieg charytatywny na Golgotę. Jest to charytatywne przedsięwzięcie, którego celem jest pomoc Sebastianowi. Warunkiem uczestnictwa jest wykupienie cegiełki w postaci numeru startowego.

8 maja 2017, tuż przed ukończeniem osiemnastego roku życia, Sebastian uległ tragicznemu wypadkowi, po którym zapadł w śpiączkę. Pomimo uszkodzenia mózgu reaguje na bodźce zewnętrzne. Sebastian potrzebuje leczenia, rehabilitacji, środków medycznych.

IV BIEG CHARYTATYWNY NA GOLGOTĘ
REGULAMIN

Cele i założenia biegu
Cel główny biegu charytatywnego
– zbiórka funduszy na rehabilitację dla Sebastiana
– popularyzacja biegów, marszów Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej, popularyzacja jednej z konkurencji psich zaprzęgów jaką jest canicross (bieg z psem przy pasie),
– propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, – integracja środowiska biegowego.

Organizatorzy:
Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokolik” Przytkowice

Współorganizatorzy:
OSP Przytkowice
Asertywne.pl

Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w dniu 21.04.2018 roku (sobota) w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Start: Parking przy Klasztorze w Kalwarii Zebrzydowskiej
Meta: Góra ukrzyżowania na Dróżkach Kalwaryjskich

Trasa Biegu
Długość trasy wynosi ok. 4 km, prowadzi Dróżkami Kalwaryjskimi.
Trasa biegu będzie zabezpieczona przez strażaków z OSP Przytkowice, oznakowana strzałkami oraz czerwonymi taśmami wskazującymi kierunek przebiegu trasy.

Program Zawodów
– 10.00 – 11.30 zapisy i wydawanie numerów startowych
– 11.30 – 12.00 Msza Święta w intencji Sebastiana w Kaplicy Świętego Rafała
– 12.30 start wspólny wszystkich kategorii
– 14.15 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,

Biuro Zawodów
Zlokalizowane będzie na parkingu Klasztornym w bezpośrednim sąsiedztwie z Kawiarnią Klasztorną w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 21.04.2018 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
W biurze zawodów będą dostępne numery startowe.

Klasyfikacja Końcowa i Limity
Wyznacza się sześćdziesięciominutowy limit czasowy dla kategorii cross i canicross oraz dziewięćdziesięciominutowy dla nordic walking. Odnotowane zostaną czasy pięciu pierwszych zawodników w każdej kategorii.
Zasady uczestnictwa:
-uczestnikiem biegu może zostać każda osoba fizyczna,
– zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność,
– osoby poniżej 18 roku życia (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL,
– numery startowe będą wydawane po podpisaniu oświadczenia o biegu na własną odpowiedzialność,
– wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, legitymacja). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
– warunkiem dopuszczenia psa do biegu z psem (canicross); pies musi mieć skończony rok życia oraz posiadać udokumentowane aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie. Podczas biegu pies pozostaje na uwięzi, zalecana jest smycz amortyzowana oraz uprząż/szelki, zawodnik zaś powinien posiadać pas, do którego przymocowana zostanie smycz w ten sposób, że obie ręce zawodnika pozostaną wolne. Zaleca się bezwzględnie posprzątanie po swoim psie na terenie zawodów a w szczególności w obrębie startu i mety.

Zgłoszenia:
– zgłoszenia drogą elektroniczną gwarantują udział w konkursie.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: bieg@ckstkalwaria.com do 16 kwietnia 2018 r.: imię nazwisko, data ur., adres, klub, nr tel. Numery Startowe do odebrania w dniu zawodów w biurze zawodów od godziny 10.00
– zgłoszenia można dokonać również w Biurze Zawodów w dniu zawodów od godziny 10.00.

Zasady finansowania
Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Warunkiem uczestniczenia w biegu jest wykupienie cegiełki w postaci numeru startowego za kwotę minimum 10 zł- uczniowie i dorośli. Opłata startowa zostanie w całości przekazana na konto Sebastiana.

Nagrody
pamiątkowe dyplomy i medale otrzyma 5 pierwszych uczestników kończących bieg w kategorii: kobiety i mężczyźni. Zwycięzcy w kategorii kobiety i mężczyźni w konkurencjach generalnych od I do III miejsca dodatkowo otrzymają nagrody rzeczowe.

Każda osoba, która wyśle swoje zgłoszenie drogą elektroniczną, zostanie uczestnikiem KONKURSU w którym zostaną rozdane nagrody. Uczestnik biegu może otrzymać tylko jedną nagrodę w konkursie. Aby otrzymać nagrodę należy uczestniczyć osobiście podczas trwania konkursu. Każdy uczestnik, który ukończy bieg, będzie miał równe szanse na otrzymanie nagrody. Konkurs rozpocznie się po ukończeniu biegu przez wszystkie konkurencje.

Postanowienia końcowe
Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
Organizatorzy zapewniają toalety w trakcie trwania imprezy biegowej.
Organizator nie zapewnia dostępu do pryszniców.
Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie.
Numer startowy musi być przypięty z przodu na piersi. Numer startowy upoważnia zawodnika do udziału w biegu.
Każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy, na którym nie może być umieszczona grafika lub tekst uznawany za obraźliwy, nieestetyczny lub raniący czyjeś uczucia.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody oraz za szkody wyrządzone przez własnego psa.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Uczestnictwo w Biegu Charytatywnym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej (na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.), w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatora bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).

W przypadku pytań prosimy o kontakt z koordynatorami biegu:
E-mail: bieg@ckstkalwaria.com

Żaneta Jarguz-Monica nr tel. 660 796 980
Bartłomiej Chotowicki nr tel. 664 186 157
Justyna-Nowroth nr tel. 600 055 680

Szczegóły

Data:
18 kwietnia 2018
Czas:
08:00 - 17:00
Wydarzenie Tagi:
, , , , , , , ,
Strona internetowa:
https://www.facebook.com/events/259502214594024

Miejsce

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej
ul. Mickiewicza 4
Kalwaria Zebrzydowska, Polska
+ Google Map